top of page
Nomad 2.jpg

FFEAST

Ffrindiau - Ffwrnais - Elfennau - Arlwy - Stori - Tiwn

Gwledd gymunedol, sy’n cynnwys bwyd blasus wedi’i goginio ar y tân, ysbryd cymunedol, a thalent leol.

 

Bob mis byddwn yn croesawu naill ai cerddorion lleol, storïwyr neu grefftwr a fydd yn rhannu eu sgiliau a’u doniau gyda ni.

 

Dathlu’r bobl a’r wlad, cofio sut beth yw bod yn y gymuned, cyfarfod wyneb yn wyneb unwaith eto o amgylch y tân!

 

Rydym yn cynnig gwledd lysieuol, sy’n foethus ac yn flasus, ac yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol. Gallwn ddarparu ar gyfer yr holl ofynion dietegol, rhowch wybod i ni yn y ffurflen gofrestru.

 

Mae hwn yn le di-alcohol.

 

Mae FFeast yn ddigwyddiad â thocynnau gyda nifer cyfyngedig o leoedd (oherwydd y rheoliadau cyfredol a maint y lleoliad) ac mae’n rhaid archebu a thalu ymlaen llaw. Peidiwch â dod ar y diwrnod heb docyn!

Food 4.jpg
bottom of page