top of page
Nomad 2.jpg

FFEAST

Ffrindiau - Ffwrnais - Elfennau - Arlwy - Stori - Tiwn

Gwledd gymunedol, sy’n cynnwys bwyd blasus wedi’i goginio ar y tân, ysbryd cymunedol, a thalent leol.

 

Bob mis byddwn yn croesawu naill ai cerddorion lleol, storïwyr neu grefftwr a fydd yn rhannu eu sgiliau a’u doniau gyda ni.

 

Dathlu’r bobl a’r wlad, cofio sut beth yw bod yn y gymuned, cyfarfod wyneb yn wyneb unwaith eto o amgylch y tân!

 

Rydym yn cynnig gwledd lysieuol, sy’n foethus ac yn flasus, ac yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol. Gallwn ddarparu ar gyfer yr holl ofynion dietegol, rhowch wybod i ni yn y ffurflen gofrestru.

 

Mae hwn yn le di-alcohol.

 

Mae FFeast yn ddigwyddiad â thocynnau gyda nifer cyfyngedig o leoedd (oherwydd y rheoliadau cyfredol a maint y lleoliad) ac mae’n rhaid archebu a thalu ymlaen llaw. Peidiwch â dod ar y diwrnod heb docyn!

Food 4.jpg

Ffeasts i ddod:

  • 23 Jun, 18:00 – 21:00
    Bryn Llys, Coed y Parc, Bethesda, North Wales, Bangor LL57 4YW, UK
    Croesawu'r cerddor gwerin Cymreig enwog Gwilym Bowen Rhys i'r Ffeast y mis yma! / Welcoming renowned Welsh folk musician Gwilym Bowen Rhys to the Ffeast this month!
  • 26 May, 18:00 – 21:00
    Bryn Llys, Coed y Parc, Bethesda, North Wales, Bangor LL57 4YW, UK
    Croesawu Bethan Lloyd & Pre-Human i ymyl y tân / Welcoming Bethan Lloyd and Pre-Human to the fireside
bottom of page